Kontakt


KONTAKT
Nogometni/Fudbalski Savez Bosne i Hercegovine
Ferhadija 30, Sarajevo 71000
Bosna i Hercegovina
E-mail: info@nsbih.ba

TELEFONI:

Kabinet Gen. sekretara 033 276-660
Portparol 033 276-663
   
Tehnički sektor 033 276-662
Centar za edukaciju kadrova 033 276-674
Mali nogomet/fudbal 033 276-668
Ženski nogomet/fudbal 033 276-675
   
Sektor za takmičenje i upravljanje događajima 033 276-672
Odjel za takmičenje 033 276-682
Licenciranje klubova 033 276-664
Premijer omladinska liga 033 276-685
Sudijska pitanja 033 276-666
   
Sektor za ekonomske poslove i marketing   
Finansije 033 276-670
Marketing 033 276-684
   
Sektor za opšte poslove 033 276-678
Kadrovski poslovi 033 276-669
Međunarodni odnosi 033 276-679
Ekonomat 033 276-677
Recepcija 033 276-676
Telefax: 033 444-332; 033 440-644; 033 236-275