Propisi NS/FS BIH


Odluka o imenovanju članova i zamjenskih članova komiteta IO, kao i koordinatora za bezbjednost
KALENDAR takmičenja BIH 2016-2017
Službeni glasnik broj 704
Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati registracioni savezi za vršenje registracija klubova i igrača na teritoriji NS/FS BiH
Statut NS/FS BiH
Disciplinski Pravilnik NS/FS BIH
Pravilnik o licenciranju klubova za učešće u UEFA-inim klupskim takmičenjima
Pravilnik o licenciranju klubova za učešće u takmičenju Premijer lige BiH
Pravilnik o registraciji, statusu i transferu
Pravilnik o medijskim i sponzorskim pravima u vezi sa nogometnim/fudbalskim događajima
Ugovor igrača profesionalca
Ugovor igrača amatera
Pravilnik o takmičenjima
Pravilnik o bezbjednosti
Pravilnik o tužiocima
Pravilnik o sudijama i suđenju
Organizacioni pravilnik NS/FS BiH
Odluka o naknadama za treniranje igrača
FIFA pravilnik o radu sa posrednicima
Pravilnik o statusu trenera
Pravilnik o Centru za edukaciju trenera
Pravilnik o nespojivosti i deakumulaciji funkcija i dužnosti NS/FS BiH
Pravilnik o anti-dopingu NS/FS BiH
Zahtjev za potražnju Međunarodnog certifikata o transferu igrača
Propozicije BH Telecom PL i Kup BiH 2016-2017
Propozicije Premijer omladinske lige, omladinskog Kup-a i završnice Pionirskog prvenstva 2016-2017
Propozicije Premijer ženske lige i Kup-a BiH 2016-2017
Propozicije Premijer ženske lige BiH za kadetkinje 2016-2017
Propozicije Premijer futsal lige i Futsal Kup-a BiH 2016-2017
Zimski prelazni rok 2016/2017. za igrače nogometa/fudbala, ženskog nogometa/fudbala i futsala
Propozicije Kup-a regija NS/FS BiH 2016
Pravilnik o reprezentacijama NS/FS BiH
Kodeks o ponašanju
Pravilnik o posrednicima
Pravilnik o radu skauta
UEFA Pravilnik o licenciranju klubova i finnsijskom fair play-u
   

FIFA Pravilnici i ostali akti

FIFA Pravilnik o statusu i transferu igrača
Pravilnik o međunarodnim utakmicama
Cirkularno pismo FIFA-e br. 959 od 16.03.2005
Cirkularno pismo FIFA-e br. 995 od 23.09.2005
Aneks 6 Pravilnika o statusu i transferu igraèa
Priručnik (status igrača i disciplinska pitanja)
FIFA Disciplinski Pravilnik

Arhiva