Članovi saveza

Članovi saveza

 

ASOCIJACIJE - ČLANOVI SAVEZA

 

NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

71000 Sarajevo, Franca Lehara 3
predsjednik: Irfan Durić
generalni sekretar: Eldin Baković
telefon: 033 556 660, 556 661, 556 650, 556 651
fax: 033 222 622
mail: federacija@nsfbih.ba

 


 

FUDBALSKI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Aleja Svetog Save, blok D
generalni sekretar: v.d. Goran Ćejić
tel:051 230 440
fax:051 230 430, 051 217 266
mail: contact@fsrs.org

 


 

KANTONALNI/ŽUPANIJSKI I PODRUČNI NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZI

 

 

NOGOMETNI SAVEZ POSAVSKE ŽUPANIJE

76270 Orašje, Zaobilaznica bb.
Generalni tajnik: Blaž Živković
telefon/fax: 031/ 711 850
mail: nogometni.savez.pz@tel.net.ba

 

FUDBALSKI SAVEZ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

73000 Gorazde, Zaima Imamovića 44
Generalni sekretar: Ferid Čovčić
telefon/fax: 038/220 875
mail: feridcovcic@hotmail.com

 

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE HERCEGBOSANSKE

80101 Livno, Kralja Tvrtka 12/I PP 39
Generalni tajnik: Ivan Tabak
telefon/fax: 034/ 203 812, 208 177, 208 178
mail: znszhb.livno@tel.net.ba

 

NOGOMETNI SAVEZ HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA/ŽUPANIJE

88000 Mostar, Ante Starčevica 36
Generalni tajnik: Oliver Glibo
telefon/fax: 036/ 347 840
mail: info@nshnz-k.com

 

FUDBALSKI SAVEZ KANTONA SARAJEVO

71000 Sarajevo, Mis Irbina 10
Generalni sekretar: Ermin Čolpa
telefon/fax: 033/ 445 449, 668 058
mail: info@fsks.ba

 

NOGOMETNI SAVEZ SREDNJEBOSANSKOG KANTONA/ŽUPANIJE

72270 Travnik, Hadži Ali Bega Hasanpašića bb
Generalni sekretar: 
telefon:030 511 778, fax: 030 511 901
mail: ns_sbkksbb@hotmail.com

 

NOGOMETNI SAVEZ TUZLANSKOG KANTONA

75000 Tuzla, Rudarska bb.
Generalni sekretar: Midhat Arnautović
Telefon: 035 286 493, fax: 286 495
mob. 061 191 464
mail: nogsaveztk@bih.net.ba

 

NOGOMETNI SAVEZ UNSKO-SANSKOG KANTONA

77000 Bihać, Sportska dvorana "Luke"
Generalni sekretar: Mirza Kazlagić
telefon/fax: 037/ 220 283 mob. 061 403 147
mail: nsuskbi@gmail.com

 

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ ZAPADNOHERCEGOVAČKI

88240 Posušje, Bana Ivana Mažuranića 2
Generalni tajnik: Rudolf Marić
Telefon/fax: 039 682 829; mob:063 385 729
mail: zupanijski.nogometni.savez@tel.net.ba

 

NOGOMETNI SAVEZ ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

72000 Zenica, Zukići 22
Generalni sekretar: Safija Mahmić
telefon: 032/ 446 350, 462 150, fax: 446 351
mail: nszedo@bih.net.ba

 

PODRUČNI FUDBALSKI SAVEZ BANJA LUKA

78000 Banja Luka,Vladike Platona 3
Generalni sekretar: Milan Vuksan
Telefon/fax: 051 312 530
mail: podrucnibl@gmail.com

 

PODRUČNI FUDBALSKI SAVEZ BIJELJINA

76300 Bijeljina, Stadion FK "Radnik"
Generalni sekretar: Suzana Milinković
telefon/fax: 055/ 201 947
mail: pfsbijeljina@telrad.net

 

PODRUČNI FUDBALSKI SAVEZ DOBOJ

74000 Doboj, Kralja Aleksandra 56
Generalni sekretar: Ljubiša Tripunović
Telefon/fax: 053 206 580; 053 206 581
mail: fspdoboj@teol.net

 

PODRUČNI FUDBALSKI SAVEZ GRADIŠKA

78400 Gradiška, Stadion FK "Kozara"
Generalni sekretar: Đorđe Starčević
Telefon/fax: 051 815 066
mail: pfsgradiska@gmail.com

 

PODRUČNI FUDBALSKI SAVEZ PRIJEDOR

79101 Prijedor, Kralja Aleksandra 33
Generalni sekretar: Emilija Maksimović
Telefon/fax: 052 234 433
mail: fsp.pd@teol.net

 

PODRUČNI FUDBALSKI SAVEZ ISTOČNO SARAJEVO

71123 I. Sarajevo, Vojvode Radomira Putnika 54
Generalni sekretar: Ljilja Suđuka
telefon: 057/ 342 822
mail: pfsisarajevo@gmail.com

 

PODRUČNI FUDBALSKI SAVEZ TREBINJE

89101, Trebinje, Stadion FK "Leotar"
Generalni sekretar: Vlado Komlen
telefon/fax: 059/ 225 032 mob. 065 650 681
mail: pfstrebinje@gmail.com