Informacija o ulaznicama za utakmicu Austrija-BiH

bih armenija grcka 23 26.03

Informacija o ulaznicama za utakmicu Austrija-BiH

„A“ tim Bosne i Hercegovine će 15.11.2018.godine gostovati na „Ernst-Happel“ stadionu u Beču i odigrati utakmicu protiv selekcije Austrije.

Za navijače Bosne i Hercegovine će biti dostupno 2702 ulaznice ( 5 % kapaciteta stadiona ) na gostujućem sektoru F stadiona „Ernst-Happel“, 3. red (blokovi A-H) po cijeni od 32 EUR. U slučaju potrebe NS/FS BiH ima mogućnost naručiti dodatni kontigent od 400 ulaznica za gostujući sektor A po cijeni od 32. EUR.

Svi zainteresovani pojedinci i organizovane grupe (udruženja navijača, agencije, firme i sl.) mogu aplicirati za ulaznice, najkasnije do 22. 10. 2018. godine putem mail adrese:

austrija-bih@nsbih.ba

Procedure za nabavku ulaznica za ovu utakmicu su sljedeće:

  • Svaki pojedinac može aplicirati za najviše 5 (pet) ulaznica, uz dostavljanje fotokopije ličnog identifikacionog dokumenta (pasoša) i spiska navijača/putnika.
  • Organizovana grupa može aplicirati za više od pet ulaznica, s tim što treba dostaviti fotokopiju identifikacionog dokumenta (pasoša)  predstavnika grupe, te spisak svih navijača/putnika sa datumom rođenja, brojem pasoša i mjestom prebivališta, te informacijama o načinu putovanja i eventualnom smještaju u Austriji.
  • Nadležna služba NS/FS BiH će razmotriti sve aplikacije, a pojedinci i grupe čija aplikacija bude prihvaćena bit će o tome blagovremeno obaviješteni.
  • U skladu sa odobrenim aplikacijama, prodaja ulaznica će biti realizovana neposredno na blagajni NS/FS BiH ili dostavljanjem na adresu, uz naknadu troškova pošte na račun aplikanta. NS/FS BiH će razmotriti mogućnost preuzimanja ulaznica u Beču na dan odigravanja utakmice.

Kontakt osoba u NS/FS BiH je Dženita Sijamić, tel: 033/276-689 (email:dzenita.sijamic@nsbih.ba)

Napomena: Sve dodatne relevantne informacije vezane za ulaznice biće blagovremeno objavljene na službenoj web stranici Saveza (nfsbih.ba).