Odjel za licenciranje klubova NS/FS BiH

Odjel za licenciranje klubova NS/FS BiH

Dosljedna primjena propisa i standarda licenciranja

Izvršni odbor NS/FS BiH razmatrao je danas Informaciju o postupku licenciranja klubova za sezonu 2018/19. i u vezi s tim jednoglasno usvojio zaključak da se, u drugostepenom postupku licenciranja, u kojem se odlučuje po žalbama klubova, moraju dosljedno poštovati propisi i standardi licenciranja klubova.

Slijedom toga, Drugostepena komisija za licenciranje klubova će prilikom rješavanja žalbi uzeti u obzir sve relevantne dokaze i odlučiti u skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem, na temelju važećih propisa UEFA i NS/FS BIH.

Izvršni odbor ukazuje na činjenicu da odgovornost u postupku licenciranja u potpunosti snose klubovi i njihove uprave, jer se radi o dugogodišnjim obavezama prema igračima i uposlenicima, kao i nepoštivanju FIFA-inih odluka od strane pojedinih klubova.