Održana 30. sjednica Izvršnog odbora

Održana 30. sjednica Izvršnog odbora

Redovna 30. sjednica Izvršnog odbora, održana je danas u Sarajevu, pod predsjedavanjem predsjednika Elvedina Begića.

Sjednici je prisustvovalo 14 članova IO NS/FS BiH, član Odbora za posredovanje i savjetovanje Sead Kajtaz, savjetnik Izvršnog odbora Zvjezdan Misimović, kao i izvjestioci po tačkama dnevnog reda.

Na sjednici je jednoglasno usvojeno sljedeće:

1. Zapisnik i realizacija zaključaka sa 29. sjednice IO održane dana 19. 02. 2019. godine;

2. Pripremne aktivnosti za održavanja redovne sjednice Generalne skupštine NS/FS BiH koja će se održati u Sarajevu dana 18.04.2019. godine, u sklopu kojih su prihvaćeni:

a) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta NS/FS BiH,
b) Prijedlog Izvještaja o izvršenju plana prihoda i rashoda za 2018. godinu,
c) Prijedlog Plana prihoda i rashoda u 2019. godini

3. Informacije o:

a) Finansijskoj situaciji;
b) Marketinškim aktivnostima;
c) Poduzetim aktivnostima na rješavanju pitanja statusa objekata u vlasništvu NS/FS BiH.

4. Posjeti UEFA eksperata za provedbu Sudijske konvencije sa prijedlogom mjera za poboljšanje stepena implementacije standarda iz Konvencije.

5. Izvještaji organa nadležnih za takmičenja NS/FS BiH (Komiteta za takmičenje, Komiteta za sudije i suđenje, Komiteta za stadione i bezbjednost i Disciplinske komisije) sa prijedlozima o poduzetim aktivnostima u „BH Telecom“ Premijer ligi Bosne i Hercegovine u proljetnom dijelu šampionata.

6. Izvještaj o inspekcijskom pregledu registracionih saveza sa prijedlogom mjera za unapređenje rada ovih saveza u narednom periodu.